FESTA MAJOR

                     9è Concurs de fotografia digital                                         FESTA MAJOR DE TORDERA 2020

TERMINI D’ADMISSIÓ:


Aquest concurs pot quedar suspès degut a l’evolució de les mesures de seguretat del Covid-19

S’haurà d’omplir la inscripció abans de enviar fotos, per fer l’acreditació i poder accedir al recintes amb control d’accés

Bases:

PARTICIPANTS 

                 Tothom qui ho desitgi.

ÚNIC TEMA: FESTA MAJOR 2020 (del 14 al 26 d’agost) 

Màxim 5 fotografies per concursant i tema, en blanc i negre o color.

Tema A: Les fotos hauran de ser preses en qualsevol acte relacionat amb la Festa Major 2020.

Tampoc es podrà afegir res a la foto que no sigui l’original. En cas de dubte es podrà demanar el RAW.

PRESENTACIÓ i FORMAT 

Les fotografies seran en format digital amb la part horitzontal de 1024  píxels i si es vertical de 768 píxels amb una resolució de 72 dpi.

IDENTIFICACIÓ 

A l’arxiu, la lletra del tema, el nom i cognoms, correu electrònic, el número de foto i número de soci de la FCF si s’escau (per aquest ordre).

TRAMESA 

Entrega per correu electrònic a concursfotoclubtordera@gmail.com.

JURAT 

Hi haurà un jurat d’admissió i un altre qualificador reconegut per la FCF format per tres persones vinculades al món de la fotografia. Les decisions d’ambdós  jurats seran  inapel·lables i no haurà cap premi desert.

NOTES D’INTERÈS 

Els casos imprevistos seran resolts pels organitzadors.

Cada concursant només podrà obtenir un premi per tema. 

Les fotografies rebudes sense el formulari d’inscripció no seran acceptades.

No s’acceptaran obres que portin impresos noms o marques identificables de l’autor, ni foto muntatge de dues o més fotos, excepte panoràmiques, tampoc és podrà afegir res que no correspongui amb l’original, en cas de dubte es podrà demanar el RAW.

Les fotografies premiades quedaran en propietat de l’organització i que podrà exhibir-les i reproduir-les amb fins de promoció i difusió del concurs, fent constar en tot moment el nom de l’autor i podran ser reproduïdes en publicacions de l’entitat i/o Ajuntament de Tordera. A tal   efecte, els guanyadors hauran de facilitar les fotografies en format digital de 20 x 30 cm i amb una resolució de 300 píxels/polzada abans del 18 de setembre; en cas de no fer-ho no es podrà optar a premi. Les fotografies no premiades es destruiran un cop fet l’exposició a la web.

Els autors es responsabilitzaran que no existeixin drets de tercers, ni drets d’imatge.

La participació en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

Calendari:

Aquest concurs està reconegut per la FCF (Federació catalana de Fotografia) amb el núm. 2019-64, i puntua per a l’obtenció de les distincions d’Artista, Excel·lència i Mestre. 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ GRATUÏT I OBLIGATORI 

                 El podràs trobar a: INSCRIPCIONS TANCADES

TERMINI D’ADMISSIÓ 

                 6 de setembre 2020

VEREDICTE 

El 12 de setembre i serà virtual, a les 11 del matí. Aquest veredicte s’intentarà gravar i penjar ho.

EXPOSICIÓ 

S’exposarà una part seleccionada de les obres en la pàgina de l’entitat. fotoclubtordera.cat

Del 14 de setembre al 15 d’octubre.

LLIURAMENT DE PREMIS 

El dia 26 de setembre, a les 19:00 hores al local Emili Vendrell, c/ Ciutadans, nº16, 1r pis.

Premis:   

1er premi: 150

1er finalista: 75

2n finalista: 75

Es pot demanar informació suplementària per resoldre qualsevol dubte al correu electrònic:

concursfotoclubtordera@gmail.com

Et pots descarregar les bases aquí:

9è CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL FESTA MAJOR 2020

PROGRAMA FESTA MAJOR DE TORDERA 2020